Przeglądaj kategorie serwisu Szukam.nl

Dodawaj ogłoszenia za darmo w prawdopodobnie najlepszym Portalu dla Polaków mieszkających w Holandii.

Szybko, Łatwo & Za darmo

Znajdź to czego szukasz!.

Dodaj ogłoszenie

czwartek, 21 sierpień 2014 22:51

Czym są i jak działają systemy logistyczne?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Logistyką nazywa się wszelkiego rodzaju czynności związane z planowaniem, realizacją oaz kontrolą przepływu dóbr, w tym materiałów, surowców i towarów gotowych w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. W ramach przedsiębiorstwa najczęściej mówi się wtedy o systemach logistycznych. Czym one są i jak działają?

 

Systemami logistycznymi nazywamy odpowiednio opracowane i zorganizowane zespoły elementów, na które składają się produkcja, transportowanie oraz magazynowanie, a także końcowy odbiorca towaru. Wspólnie z tymi elementami rozważa się także zachodzące pomiędzy nimi relacje, które wpływają na przepływ towarów, a przy tym także środków finansowych.

Płaszczyzny systemów logistycznych

Systemy logistyczne można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, ale najczęściej wydzielane są w tym przypadku trzy różne typy struktur. Są to:

 • struktura przestrzenna – jest połączeniem elementów systemu oraz przepływu strumieni towarów
 • struktura organizacyjna – obejmuje odpowiednią organizację elementów systemu logistycznego
 • struktura informacyjna – włącza przepływ strumieni finansowych i ponadto informacji

Wszystkie z tych trzech struktur są ze sobą związane i zachodzą pomiędzy nimi relacje. Razem tworzą one systemy logistyczne, które cechują się wysoką złożonością. Wszystkie te struktury dotyczą nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw realizujących prace logistyczne, ale dodatkowo również systemów w skali makro.

System logistyczny – podział

W ramach systemów logistycznych wyróżnia się następujące elementy:

 • przygotowywanie zamówień
 • zarządzanie posiadanymi zapasami
 • zarządzanie przepływem towarów
 • transport towarów
 • magazynowanie
 • pakowanie towarów
 • komunikacja pomiędzy uczestnikami procesów
 • zarządzanie logistyczne

Wszystkie z tych elementów także są ze sobą powiązane i wchodzą w skład każdego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Nie wszystkie czynności realizowane są bezpośrednio przez firmę, ponieważ często również wykorzystuje się w tej dziedzinie podwykonawców. Często firma logistyczna korzysta z usług centrów logistycznych oraz firm transportowych zależnie od zakresu jej obsługi.


W ramach podsystemów w systemie logistycznym stosuje się również następujący podział:

 • podsystem logistyki zaopatrzenia
 • podsystem logistyki produkcji
 • podsystem logistyki dystrybucji
 • podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

Także w zakresie systemów logistycznych wyróżnia się inne elementy, między innymi energię, wiedzę, wyposażenie, stosowane maszyny, zasoby ludzkie.


Czym wyróżniają się systemy logistyczne?

Systemy logistyczne wyróżniają się dwoma charakterystycznymi cechami. Są to na pierwszy miejscu wspomniany już wysoki stopień złożoności, ale jednocześnie także spójności. Znaczy on, że jeżeli w jakimś podsystemie następuje zmiana, wtedy także wpływa ona na inne podsystemy, ponieważ wszystkie z nich są od siebie zależne. Drugą cechą jest elastyczność, ponieważ systemy logistyczne są w stanie szybko reagować na zmiany, na przykład w ekonomii, dotyczące konkurencji, zmiany cen czy podatków.


Więcej o firmie logistycznej znajdziesz na stronie www.ejko.com.pl